Termen met een * komen niet standaard voor op een classic mini.

Index


- A -


Aandrijfas (Driveshaft) - Term, meestal gebruikt om de as (meestal met inbegrip van een universeelkoppeling of homokineet) aan te duiden, die de aandrijving verzorgt van het differentieel naar 1 wiel. Meestal betreft dit voorwielaangedreven auto's.

Aandrijfas (Half-shaft) - Een aandrijfas, gebruikt om de aandrijving over te brengen van het differentieel naar een (achter)wiel

Aandrijftrein (Drive train) - Een collectieve term voor het samenstel van koppeling/versnellingsbak/transmissie en bijbehorende componenten, bedoeld om de wielen aan te drijven.

Aanslagrubber (Bump stop) - Een hard stuk rubber, dat bij veel veersystemen gebruikt wordt om te voorkomen dat bewegende delen het koetswerk raken/beschadigen bij hevige veerbewegingen.
bumpstop

Aardstrip (Earth strap) - Een flexibele elektrische verbinding tussen de accu en een aarde-aansluiting op de auto, of tussen de motor/versnellingsbak en het koetswerk om de stroomkring naar de accu te sluiten.
earthstrap

ABS* - Afkorting van "Anti-lock Braking System" ofwel Anti-blokkerend remsysteem. Maakt gebruik van sensors op elk wiel om te signaleren wanneer de wielen bijna blokkeren, en zorgt er dan voor dat de rem het wiel niet blokkeert. Dit gebeurt vele malen per seconde, en zorgt ervoor dat de bestuurder de controle over het sturen behoud terwijl een noodstop wordt gemaakt.

Acceleratie pomp* - Een onderdeel dat op veel carburateurs zit en zorgt voor een extra stroom brandstof in het mengsel als het gaspedaal plots wordt ingetrapt.
accel-pump

Accu conditie verklikker/meter (Battery condition indicator) - Een apparaat om het elektrische voltage te meten (voltmeter) verbonden door het contactslot met de accu. In tegenstelling tot de amperemeter, geeft het een aanduiding dat de accu het gaat begeven. Ook hebben de meeste 'ondehoudsvrije' accus een soort 'conditie-verklikker' in de behuizing gemonteerd, die bestaat uit een klein schijfje dat van kleur verandert als de accu bijna versleten en aan vernieuwing toe is.
batt-condvoltmeter

Additieven - Stoffen die worden toegevoegd aan benzine en olie om de kwaliteit en prestaties te verbeteren.

AF - Afkorting van "Across Flats" (over de platte stukken gemeten), de manier waarop veel bouten, moeren en sleutels worden aangeduid. AF wordt meestal voorafgegaan door een breuk(getal) - bijvoorbeeld: 1/2 AF. Tenzij anders aangegeven, wordt aangenomen dat alle Engelse maten AF zijn. De afkorting wordt meestal niet gebruikt voor metrische bouten, moeren en sleutels.
across-flats

ALB* - Afkorting van Anti-Lock Braking System. Zie 'ABS'.

Ammeter (amperemeter) - Een apparaat om elektrische stroom te meten - de stroom gegeven aan de accu door de dynamo, of genomen van de accu door de verbruikers in de auto.

Antivries - Een chemische stof gemengd met water in het koelsysteem om de temperatuur waarbij bevriezing optreedt te verlagen, en in moderne auto's ook om corrosie in het koelsysteem te voorkomen.

Anti-roll stang* (anti-roll bar) - Een metalen stang, dwars onder de auto gemonteerd, die de twee kanten van de ophanging verbindt, en die zorgt dat de auto in de bocht niet teveel overhelt.
anti-roll-metro

Aquaplaning - Een term om te beschrijven dat een band over een wateroppervlak glijdt.

As - Pen waar het wiel om draait.

Asstomp (Stub axle) - Een korte as, die 1 wiel draagt.

Automatische rolgordel (Inertia reel) - Automatisch soort van autogordel mechaniek, dat de drager toestaat vrij te bewegen in normale situaties, maar dat blokkeert bij een plotselinge afremming of plotselinge beweging van de drager.

Automatische transmissie - Een soort versnellingsbak die automatisch de juiste versnelling kiest, aan de hand van belasting en toerental van de motor.

- B -


Bendix drive - een apparaatje op sommige typen startmotors, dat er voor zorgt dat de startmotor de motor kan aandrijven om te starten, en dan weer loskoppelt als de motor gestart is.

BHP (Brake HorsePower) - zie Paardenkracht.

Big end - het eind van de drijfstang dat om de krukas zit. Er zit een lager in, en brengt de op- en neer-gaande beweging van de drijfstang over op de ronddraaiende krukas.
big-end

Bladveer* (Leaf spring) - Een veer die vaak wordt gebruikt op auto's met een starre as, bestaande uit meerdere lange gebogen stalen bladen die bijelkaargeklemd zijn.

Bobine (Ignition coil) - Een elektrische spoel, onderdeel van het ontstekingssysteem, die de hoogspanning genereert.

Bougie (Spark plug) - Een onderdeel met twee electroden die van elkaar zijn geisoleerd door keramisch materiaal. Het wordt in een motor in de verbrandingskamer geschroefd. Als een hoogspanningsvoltage aan de aansluiting wordt afgegeven, springt er een vonk over tussen de electroden en ontsteekt zo het benzine/lucht mengsel.

Bovenliggende nokkenas* (OHC - overhead cam) - Omschrijving van een motor waarbij de nokkenas boven de cilinders is gemonteerd en de kleppen direct bedient.

Bovenste dode punt (BDP) (Top dead centre - TDC) - Het punt waarop de zuiger op het hoogste punt van zijn slag is.

Boxermotor* (Flat engine) - Vorm van motorontwerp waarbij de cilinders in een horizontaal vlak tegenover elkaar liggen, meestal met een gelijk aantal aan elke kant van de krukas.
boxer-animatie

Fuel injector - Device used on fuel injection engines to inject fuel directly or indirectly into the combustion chamber. Some fuel injection Systems use a single fuel injector, while some systems use one fuel injector for each cylinder of the engine.
Brandstof injector (Fuel injector) - Een onderdeel gebruikt bij injectiemotoren om brandstof direct of indirect in de verbrandingskamer te spuiten. Sommige brandstof-injectie-systemen gebruiken een enkele injector, terwijl andere 1 injector per cilinder van de motor gebruiken.

Brandstof inspuiting (Fuel injection) - Een methode waarbij brandstof wordt ingespoten in de motor. Vaak gebruikt in dieselmotoreen, maar ook bij benzinemotoren in plaats van een carburateur.

- C -


Carburateur (Carburettor) - Een onderdeel dat wordt gebruikt om benzine en lucht te mengen in de door de motor vereiste verhouding, onder alle bedrijfsomstandigheden.

Cardan-as* (Propeller shaft) - De as, die de aandrijving van de versnellingsbak doorgeeft aan de achteras in een achterwielaangedreven auto met de motor voorin.

Carter (Sump) - Bevat het grootste deel van de motorolie.

Castor angle - The angle between the front wheels pivot points and a vertical line when viewed from the side of the car. Positive castor is when the axis is inclined rearwards.
Caster - hoek (Castor angle) - De hoek tussen de draaipunten van de voorwielen en een vertikale lijn, bekeken vanaf de zijkant van de auto. Men spreekt van Positieve caster als de as naar achteren helt.
caster

Catalysator (Catalytic converter) - Een onderdeel, verwerkt in het uitlaatsysteem, dat de natuurlijke afbraak van de uitlaatgassen versnelt, en het aantal schadelijke gassen vermindert dat in de atmosfeer terecht komt. Auto's uitgerust met een catalysator moeten ongelode benzine tanken omdat gelode benzine de catalysator beschadigt.

Centrifugaal vervroeging (Centrifugal advance) - Een systeem van vervroeging en verlating dat in veel verdelers is ingebouwd, waarbij door middel van gewichtjes die rond een as draaien het onstekingstijdstip wordt aangepast afhankelijk van de draaisnelheid van de motor.

Choke (Choke) - Dit heeft twee betekenissen. Het wordt gebruikt om een onderdeel aan te duiden dat een deel van de luchttoevoer afsluit in de carburateur, tijdens een koude start (om extra benzine-toevoer te verzorgen), en het kan handbediend of automatisch zijn. Het wordt ook gebruikt om de boring van de carburateur aan te duiden.

Compressie verhouding (Compression ratio (CR)) - Een term gebruikt om de verhouding aan te geven waarmee het benzine/lucht mengsel wordt samengeperst als de zuiger van zijn onderste punt tot zijn bovenste punt beweegt, uitgedrukt in een getal. Bijvoorbeeld een 8.5 : 1 compressieverhouding betekent dat het volume benzine/lucht mengsel boven de zuiger als de zuiger op zijn onderste punt staat 8.5 keer groter is dan wanneer de zuiger op zijn bovenste punt staat.

Compressie tester* (Compression tester) - Een speciaal soort drukmeter, die in een bougie-opening kan worden geschroefd, en de druk meet in de cilinder als de motor ronddraait maar niet ontsteekt. Dit geeft een indicatie van slijtage of mogelijke lekken.

Condensator (Condenser (capacitor)) - Een onderdeel van een (contact)punt-ontsteking, dat electrische energie opslaat en voorkomt dat er overmatige vonken ontstaan bij de contactpunten.

Contacthoek (Dwell angle) - Een maat die overeenkomt met het aantal graden dat de verdeler-as draait, gedurende welke tijd de contactpunten gesloten zijn voor de cyclus van 1 cilinder. De hoek wordt veranderd door het afstellen van de contactpunten.

Contactpuntjes (Contact breaker points) - Een onderdeel van de verdeler, dat bestaat uit twee elektrische punten (ofwel contacten), en een nok, die ze opent en sluit om zo het hoogspanningscircuit te bedienen dat de vonk aan de bougies afgeeft.

Crankcase - The area of the cylinder block below the pistons, which houses the crankshaft.

Carter (Crankcase) - Het deel van het cilinderblok onder de zuigers, waar de krukas ligt (In de letterlijke zin heeft de Mini er geen).

CVH* - Een term gebruikt door Ford Motor Company met betrekking tot hun motoren met bovenliggende nokkenas voorzien van een halve-bol-vormige verbrandingskamer. CVH staat voor: Compound Valve angle, Hemispherical combustion chamber.

Cilinder - Nauw passende metalen buis waarin de zuigers bewegen. In het geval van een motor, kunnen de cilinders direct in het blok zijn geboord. Bij sommige motoren worden cilindervoeringen gebruikt, die in het blok zitten, en die vervangen kunnen worden (met passende zuigers) als ze versleten zijn; om zodoende het uitboren van het blok te voorkomen.

Cilinderblok - Het voornaamste gietstuk van de motor, dat de cilinders, krukas en zuigers bevat.

Cilinderkop - Het geitstuk aan de bovenkant van de motor, dat de kleppen en aanverwante onderdelen bevat.

Circulerende kogel besturing* (Recirculating ball steering) - Een afgeleide van wormwielbesturing, waarbij de stuurstang-beweging wordt overgebracht in het stuurhuis door kogels die in een groef of wormwiel lopen.

- D -


Demper (Damper) - zie schokdemper

Dashpot - Een oliegevulde cilinder en zuiger, gebruikt als demper op SU en Zenith/Stromberg CD carburateurs.

Dwarsgespoelde Cilinderkop* (Crossflow cylinder head) - Een cilinderkop waarbij de inlaat en uitlaatkleppen en spruitstukken aan tegenovergestelde kanten zitten.

Diagonaalband (Crossply tyre) - Een band waarvan de constructie zodanig is dat de weving van stoflagen diagonaal lopen in afwisselnd tegengestelde richting ten opzichte van een lijn om de omtrek van de band.

De Dion as* - Een achteras bestaande uit een geknikte buis, die aan de wielnaven bevestigd is; met een apart gemonteerd differentieel en aandrijfassen. De ophanging wordt dan meestal door schroefveren tussen de naven en het koetswerk verzorgd.

Derv* - Afkorting van: "Diesel-Engined Road Vehicle". Een term meestal gebruikt om 'Diesel' aan te duiden.

Diafragma - Een flexibel membraan dat wordt gebruikt in onderdelen als benzinepompen. De diafragmaveer gebruikt in koppelingen lijkt hierop, maar is gemaakt van veerstaal.

Dieselmotor* - Een motor die gebruik maakt van de gegenereerde hitte bij het samenpersen van lucht om de brandstof te ontsteken, en die daarom geen ontstekingssysteem nodig heeft. Dieselmotoren hebben een veel hogere compressieverhouding dan benzinemotoren, meestal rond 20 : 1.

Differentieel - Een systeem van tandwielen (meestal bekend als kroonwiel en pignon) die de kracht van de motor verdelen aan beide aangedreven wielen. Het differentieel verdeelt de kracht proportioneel tussen de wielen om 1 wiel mogelijk sneller te laten draaien dan het andere, bijvoorbeeld tijdens het nemen van een bocht.

DIN* - staat voor: 'Deutsche Industrie Norm', welke een internationale standaard maat geeft om motorvermogen e.d. aan te duiden.

Distributieriem* (Timing belt) - Stoffen of rubberen riem aangedreven door tandwielen, die de nokkenas aandrijft vanaf de krukas,

Distibutieketting (Timing chain) - metalen ketting, aangedreven door tandwielen, die de nokkenas aandrijft vanaf de krukas.

Distibutie merktekens (Timing marks) - Merktekens die normaliter gevonden worden op de krukaspoelie of het vliegwiel, gebruikt om het ontstekingstijdstip van een bepaalde cilinder te markeren.

DOHC* - afkorting van: 'Double OverHead Camshaft' (zie 'Twin-cam').

Doughnut* - Een term gebruikt om een flexibele rubber koppeling te omschrijven, zoals die bij sommige aandrijfassen wordt gebruikt.

Draadboom (Loom) - Een compleet bedradingssysteem voor de auto; of een deel daarvan, bestaande uit al de draden van de juiste lengte, en wat daarbij hoort, om de verschillende elektrische circuits aan te sluiten.

Drijfstang (Connecting rod ('con-rod')) - Metalen stang in de motor, die de zuiger aan de krukas verbind.

- E -


EFI - Afkorting van: 'Electronic Fuel Injection'.

Eindoverbrenging (Final drive) - Een collectieve aanduiding (vaak uitgedrukt als een tandwiel-verhouding) voor het kroonwiel en pignon (zie Differentieel)

Elektrode (Electrode) - Een electrisch eindpunt, bijv. in een bougie of verdelerkap.
electrode

Elektroliet (Electrolyte) - Een (stroom)geleidende oplossing in de accu (bestaande uit water en fosforzuur in het geval van een auto-accu).

Electronische ontsteking (Electronic ignition) - Een ontstekingssysteem dat electronische onderdelen bevat in plaats van contactpunten. Het kan een hoger voltage voor de vonk produceren dan een contactpunten-systeem, en is minder onderhevig aan slijtage.

Emissie controle - De reductie of het voorkomen van het vrijkomen in de atmosfeer van giftige dampen en gassen uit de motor en het brandstofsysteem van de auto. In verschillende landen door verschillende wetten voorgeschreven, en bereikt door ontwikkeling van de motor en speciale onderdelen en systemen.

'Emmer'tuimelaar* (Bucket tappet) - Een emmervormig onderdeel dat in sommige motoren wordt gebruikt om de draaiende beweging van de nokkenas om te zetten in op- en neer-beweging, om de kleppen te openen.
bucket-tappet

Epicyclische tandwielen (planeettandwielen) - Een tandwielsysteem dat gebruikt wordt in veel automatische versnellingsbakken, waarbij er een centraal 'zonne'-tandwiel is waaromheen kleinere 'planeet'-tandwielen draaien.

Expansie tank - Een tankje dat in veel koelsystemen gebruikt wordt om de overtollige vloeistof op te vangen uit het koelsysteem als die vloeistof uitzet door verwarming.

- F -


Filter - Een onderdeel dat ongewenste deeltjes verwijdert uit lucht, benzine of olie.


- G -


Geharde voorruit (Toughened windscreen) - Een voorruit die, wanneer hij wordt geraakt, uitelkaar breekt op een speciefieke manier om fragmentjes zonder scherpe kanten te produceren, of die heel blijft, maar on'doorzichtig' wordt. Een 'zone geharde' voorruit heeft een zone voor de bestuurder die in grotere delen breekt, om het verlies aan zicht te reduceren, wat anders optreedt, maar is verder vergelijkbaar.

Gelamineerde voorruit (Laminated windscreen) - Een voorruit die een dun laagje plastic heeft tussen 2 lagen gehard glas. Deze zal niet uitelkaar spatten of door barstjes ondoorzichtig worden.

Gelimiteerd slip differentieel* (Limited slip differential) (Sperdifferentieel is eigenlijk een foute, maar vaak gebruikte, nederlandse vertaling) - Een type differentieel, dat voorkomt dat 1 wiel stilstaat, terwijl het andere overmatig doordraait. Meestal gebruikt bij opgevoerde auto's.

Gelode benzine (Leaded petrol) - Gewone 'super' benzine. Hieraan is een kleine hoeveelheid lood toegevoegd tijdens de productie, bovenop het natuurlijke loodgehalte van de ruwe olie.

Gescheiden remsysteem (Dual circuit brakes) - Een hydraulisch remsysteem bestaande uit twee geschieden circuits, zodat er 1 systeem remkracht verzorgt, ook al is het andere uitgevallen.

- H -


Hardy-Spicer koppeling (- joint (Hooke's or Cardan joint)) - Zie Universeelkoppeling.

HT - Afkorting van 'High Tension' (in de betekenis van 'hoogspanning') gebruikt om het voltage voor de bougies in het ontstekingssysteem aan te duiden.

Hoofdcilinder (Master cylinder) - Een cilinder die een zuiger en hydralische vloeistof bevat, (meestal) direct verbonden met een voetpedaal (bijv. rem- of koppelings-hoofdcilinder). Gebruikt om druk over te brengen naar het rem- of koppelingssysteem.

Homokineet (Constant velocity (CV) joint) - Een verbinding gebruikt bij aandrijfassen, waarbij de momentane snelheid van de ingaande as exact hetzelfde is als de momentane snelheid van de uitgaande as bij elke hoek van draaiing. Dit is niet het geval bij gewone universeelkoppelingen.

HKC - Hoofd KoppelingsCilinder (zie ook: Hoofdcilinder)

HRC - Hoof RemCilinder (zie ook: Hoofdcilinder)

Hydraulisch (Hydraulic) - Een term, gebruikt om te beschrijven dat een systeem door middel van hydraulliek wordt bediend, ofwel door vloeistof onder druk.

Hypoid gear - A gear with curved teeth, which transmits drive through a right angle, where the centreline of the drive gear is offset from the centreline of the driven gear. The meshing action of hypoid gears allows a larger and therefore stronger drive gear, and the meshing noise is reduced in comparison with conventional gears.
Hypoid tandwiel* (Hypoid gear) - Een tandwiel met gebogen tanden, dat de aandrijving in een rechte hoek overbrengt, waarbij de middenlijn van het aandrijftandwiel verspringt van de middenlijn van het aangedreven tandwiel. De aangrijpende actie van hypoid tandwielen laat ruimte voor een groter en daarom sterker tandwiel, en het overbrengingsgeluid is minder dan bij conventionele tandwielen.
hypoid_gear

- I -


- J -


- K -


Kickdown - Een mechaniek dat wordt gebruikt bij automatische versnellingen, dat er voor zorgt dat een lagere versnelling wordt ingeschakeld, voor betere accelleratie, bij het volledig intrappen van het gaspedaal.

Kingpin - A device which allows the front wheel of a car to swivel about a near vertical axis.

Klep (Valve) - Een onderdeel, dat opent of sluit om zodoende een stroom gas of vloeistof door te laten of te stoppen.

Kleppentrein (Valve gear) - Een algemene term om alle onderdelen aan te duiden die door de nokkenas worden bediend om de kleppen te laten functioneren. 16-klepper = Term gebruikt om een viercilinder motor met vier kleppen per cilinder aan te duiden (meestal 2 inlaat- en 2 uitlaatkleppen). Geeft een betere efficiency als gevolg van een betere stroming van benzine/lucht mengsel in - en betere afvoer van uitlaatgassen uit de verbrandingskamers.

Kloppen (Knocking) - Zie: 'Pingelen'

Kogelgewricht (balljoint) - Een type flexibele verbinding, bestaande uit een kogel en huis, gebruikt in besturing en ophanging, dat relatieve beweging toelaat in meer dan 1 vlak.

Koningsas (Kingpin) - Een onderdeel dat er voor zorgt dat het voorwiel kan draaien om een bijna verticale as.

Koolstof bougiekabels (Carbon leads) - Ontstekings-hoogspannings kabels met een carbon (zwarte draden) kern, die aparte storingsonderdrukkers overbodig maken.

Kopkleppen (OHV - overhead valve) - Omschrijving van een motor waarbij de kleppen in de cilinderkop zitten, maar met de bediening van de kleppen via stoterstangen door een nokkenas die lager in het motorblok is gelegen.

Koppeling (Clutch) - Een frictie-onderdeel, dat er voor zorgt dat twee draaiende delen geleidelijk worden gekoppeld, zonder dat 1 van de draaiende delen tot stilstand moet komen.

Krukas (Crankshaft) - Een gekinkte as die wordt aangedreven door de zuigers, en die het motorvermogen doorgeeft aan de transmissie.

Kubieke capaciteit (cilinderinhoud) (Cubic capacity) - Het totale volume binnen de cilinders van een motor dat wordt bestreken door de beweging van de zuigers.

Kwarts-Halogeen lamp (Quartz-Halogen bulb) - Een lamp met een kwarts-glas (in plaats van glas), gevuld met halogeen gas. Geeft meer lichtopbrengst, met een gelijkmatigere spreiding dan een 'normale' lamp.

- L -


Lager (bearing) - Metalen of anderszins slijtvast materiaal waartegen een ander onderdeel beweegt, en wat is bedoeld om frictie en slijtage tegen te gaan (lagers worden meestal gesmeerd).

Leeggewicht (Kerb weight) - Het gewicht van een auto, unbeladen, maar klaar om weg te rijden; dus met genoeg bezine, olie e.d. om een willekeurige afstand af te leggen.

Loodvrije benzine (Lead-free petrol) - Bevat geen lood. Er is geen lood aan toegevoegd tijdens de productie, en het natuurlijk loodgehalte is er uit gefilterd. Dit soort benzine is momenteel niet beschikbaar voor algemeen gebruik in de UK, en moet niet verward worden met 'ongelode' benzine.

Leading shoe - Een trommelremschoen waarvan het actieve uiteinde (het deel dat bewogen wordt door de remzuigers) het eerst een deel van de remtrommel raakt bij normale voorwaartse rotatie. Een eenvoudige trommelrem zal 1 'leading' en 1 'trailing' (de andere) remschoen hebben.

'Levende' As (Live axle) - Een as waardoor de aandrijving wordt overgebracht naar de (achter) wielen.

Lijnmotor (In-line engine) - Een motor waarbij de cilinders in een lijn (rij) staan, in tegenstelling tot een boxer- of V-configuratie

LT - Afkorting van 'Low Tension' (laagspanning) gebruikt om het accu voltage aan te duiden in het ontstekingssysteem.

Luchtkoeling* (Air cooling) - Alternatieve methode om een motor te koelen, waar geen water aan te pas komt. Een ventilator, die door de motor wordt aangedreven, blaast lucht met hoge snelheid over de notor/cilinders. (bijvoorbeeld VW kever en eend)

- M -


MacPherson veerpoot* (MacPherson strut) - Een onafhankelijk voorwielophangingssysteem, waarbij het draaien, veren en schokdempen van het wielen wordt afgewerkt door 1 onderdeel.

Metallic verf (Metallic paint) - Verflaag waarbij zeer kleine deeltjes metaal in de verf verwerkt zijn om een extra schittering aan de kleur te geven.

Moment (Torque) - Het draaimoment gegenereerd door een draaiend onderdeel.

Multigrade - Smeerolie waarvan de viscositeit gelijk is aan verschillende 'single grade' olieen, zodat het bruikbaar is voor een bredere reeks gebruiksomstandigheden

- N -


Naaf drager (Hub carrier) - Een onderdeel dat meestal aan beide voorhoeken van een auto kan worden gevonden, waaraan het samenstel van wiel en rem vastzit, en waaraan de ophanging en besturing zijn bevestigd.

Naaldlager (Needle bearing) - Type lager waarbij rondom naaldvormige rollers worden gebruikt om frictie te verminderen.

Naald (Needle valve) - Een onderdeel van de carburateur, die de doorstroom van benzine of benzine/lucht mengsel beperkt afhankelijk van de positie van de naald in een opening of sproeier.

Nadieselen* (Running on) - Een tendens van een motor om door te blijven lopen, nadat het contact is afgezet. Vaak veroorzaakt door een slecht onderhouden motor, of het gebruik van de verkeerde brandstof (octaangetal).

Negatieve aarde (Negative earth) - Elektrisch systeem (bijna universeel gebruikt) waarbij de negatieve pool van de accu verbonden is met het de carrosserie van de auto. De polariteit van alle elektrische onderdelen wordt hiermee bepaald.

Nokvolger (cam follower) - Een metalen onderdeel dat wordt gebruikt om de draaiende beweging van de nokkenas om te zetten in op- en neer-beweging, om de kleppen te openen.
Nokvolger (Tappet) - Een term, meestal gebruikt om het onderdeel aan te duiden dat de draaiende beweging van de nokkenas omzet in de op-en-neer beweging die nodig is voor de bediening van de kleppen.

Nokkenas (Camshaft) - Een draaiende as, aangedreven door de krukas, met uitsteeksel ofwel nokken; gebruikt om de kleppen te bedienen door middel van de kleppentrein.

- O -


Octaangetal (Octane rating) - een schaalverdeling om verschillende kwaliteiten benzine weer te geven.

Oliekoeler (Oil cooler) - Een kleine radiator die in het oliecircuit is gemonteerd en zodanig gepositioneerd dat een luchtstroom de olie koelt. Meestal gebruikt op opgevoerde motoren.

Onafgeveerd gewicht (Unsprung weight) - Dat gedeelte van de auto dat niet wordt gedragen door de vering.

Onderstuur* (Understeer) - De tendens van een auto om rechtdoor te willen gaan, als een bocht ingestuurd wordt.

Ongelode Benzine (Unleaded petrol) - Hieraan wordt geen lood toegevoegd tijdens de productie, maar bevat wel het natuurlijke loodgehalte van ruwe olie. Algemeen verkrijgbaar (in de UK), de meeste moderne auto's gebruiken dit type benzine, maar vraag het even na, omdat de motorafstelling mogelijk moet worden aangepast. Beschadiging van de motor kan optreden als ongelode benzine verkeerd gebruikt wordt. Niet te verwarren met 'Loodvrije' benzine, die momenteel(?) niet verkrijgbaar is in de UK.

Ontkolen (Decarbonising ('decoking')) - Verwijderen van alle koolaanslag van de verbrandingskamers en de bovenkant van de zuigers en cilinders in een motor.

Ontluchtingsnippel (Bleed nipple (or valve)) - Een hol boutje, dat ervoor zorgt dat lucht of vloeistof uit een systeem kan ontsnappen wanneer het wordt losgedraaid.

Ontluchting - Een onderdeel dat frisse lucht toelaat in een systeem, of vervuilde lucht er uit.

Opboren (Rebore) - Het proces waarbij de cilinderboringen worden vergroot naar een zeer preciese (over)maat om nieuwe zuigers te monteren om zo slijtage op te heffen in de motor. Meestal pas noodzakelijk nadat de motor een zeer hoge kilometerstand heeft bereikt.

Onafhankelijke ophanging (Independent suspension) - Een ophangingssysteem waarbij het bewegen van 1 wiel geen effect heeft op het andere. bijv. onafhankelijke voorwielophanging.

Ontstekingssysteem (Ignition system) - Het elektrische systeem dat de vonk genereert om het benzine/lucht mengsel in de motor te ontsteken. Normaliter bestaat het systeem uit een accu, bobine, verdeler, contactslot, bougies en bijbehorende bedrading.

Ignition timing - The time in the cylinder firing cycle at which the ignition spark (provided by the spark plug) occurs. The spark timing is normally a few degrees of crankshaft rotation before the piston reaches the top of its stroke, and is expressed as a number of degrees before top-dead-centre (BTDC).
Ontstekingstijdstip (Ignition timing) - Het tijdstip in de cyclus .. waarop de vonk (afgegeven door de bougie) optreedt. Het ontstekingstijdstip is meestal een aantal graden van krukasrotatie voordat de zuiger het bovenste punt van zijn slag bereikt, en wordt uitgedrukt in graden voor het bovenste dode punt (voor BDP).

Suspension - A general term used to describe the components which suspend the car body on its wheels.
Ophanging (Suspension) - Een algemene term om de onderdelen aan te duiden waarmee de carrosserie tussen de wielen is opgehangen.

Overdrive* - Een onderdeel gekoppeld aan de versnellingsbak van een auto waarbij de overbrenging boven de normale 1 : 1 van de hoogste versnelling wordt gebracht.

Overstuur (Oversteer) - De tendens van een auto om meer naar de binnenzijde van een ingestuurde bocht te willen gaan.

- P -


Paardekracht (Horsepower) - Een maat van vermogen. 'Brake' (rem) paardekracht (bhp) is een maat van het vermogen dat nodig is om een bewegend lichaam tot stilstand te brengen.

Pakking (Gasket) - Samendrukbaar materiaal dat wordt gebruikt tussen 2 oppervlakken om een lekdichte verbinding te maken.

PCV (Positive Crankcase Ventilation) - Een systeem waarbij de dampen die zich verzamelen binnenin de motor in het verbrandingssysteem gecirculeerd worden.

Pignon (Pinion) - Een tandwiel met een klein aantal tanden dat aangrijpt in een tandwiel met een groter aantal tanden.

Pingelen* (Pinking) - Een metaalachtig geluid uit de motor, meestal veroorzaakt doordat het ontstekingstijdstip te vroeg staat. Het geluid is het gevolg van drukgolven, die er voor zorgen dat de cilinderwanden gaan vibreren als het ontstoken benzine/lucht mengsel samengedrukt wordt.

Positieve aarde (Positive earth) - Het tegenovergestelde van negatieve aarde.

- Q -


- R -


Rack and pinion - Simplest form of steering mechanism, which uses a pinion, gear to move a toothed rack.

Rack and pinion - Simpelste vorm van stuurmechaniek, bestaande uit een pignon tandwiel om een getand stuurhuis te bedienen.
rack-and-pinion

Radiaalband (Radial ply tyre) - Een band waarbij de stoffen lagen diagonaal gelegd zijn, onder een rechte hoek met de bandomtrek.

Radiateur (Radiator) - Koelelement waardoor het koelwater van de motor wordt gevoerd, geplaatst in een luchtstroom en bestaande uit een systeem van kleine buizen en vinnen voor snelle hitteafvoer.

Recirculating ball steering - A derivative of worm and nut steering, where the steering shaft motion is transmitted to the steering linkage by balls running in the groove of a worm gear.

Remklauw (Brake caliper) - Dat deel van het remsysteem waar de remblokken in zitten en de hydraulisch bediende zuigers.

Remschijf (Brake disc) - Een draaiende schijf, verbonden aan een wiel, welke wordt geklemd tussen hydraulisch bediende frictieblokken bij een schijfremsysteem.

Rem'vervaging' (Brake fade) - Een tijdelijk verlies van remwerking als gevolg van oververhitting van het frictiemateriaal van de rem(men).

Remblok (Brake pad) - Het deel van een schijfremsysteem, bestaande uit frictiemateriaal en een metalen achterplaat.

Remschoen (Brake shoe) - Het deel van een trommelremsysteem, bestaande uit het fristiemateriaal op een krom metalen vorm.

Rotor (rotor arm) - Een ronddraaiende arm in de verdeler, die de hoogspanning afgeeft aan de juiste bougie.

- S -


SAE* - Afkorting van: Society of Automotive Engineers (of America). Bepaalt internationale standaarden voor de classificatie van motorvermogen en vele andere specificaties, maar wordt het meest gebruikt om standaarden in olie aan te duiden.

Schroefveer* (Coil spring) - Een in een spiraal gewonden stuk veerstaal dat in veel veersystemen wordt gebruikt.

Schuinvertande tandwielen (Helical gears) - Tandwielen waarbij de tanden in een schuine hoek staan ten opzichte van de omtrek van het tandwiel; deze geven een soepelere en stillere overbrenging.

Sealed beam - Een afgesloten koplamp-unit waarvan de gloeidraad een bestanddeel is, en niet apart kan worden vervangen.

Semi-trailing arm - Een veelvoorkomende vorm van onafhankelijke achterwielophanging.

Servo - A device for increasing the normal effort applied to a control.
Servo - Een apparaat dat zorgt voor een toename van de normale kracht die op een systeem wordt uitgeoefend.

Schijfrem (Disc brake) - Een remsysteen waarbij een draaiende schijf geklemd wordt tussen hydraulisch bediende frictieblokken.

Schokdemper (Shock absorber) - Een onderdeel dat zorgt voor de demping van de op- en neergaande beweging van de ophanging als een auto een hobbel op het wegdek neemt.

Slag (Stroke) - De totaal afgelegde afstand van een enkele zuiger in de cilinder.

Spanningsregelaar (Voltage regulator) - Een onderdeel dat de afgifte van stroom door de dynamo op een vooraf geregeld niveau begrensd. Op de meeste dynamo's is de spanningsregelaar een integraal onderdeel, en regelt zowel de laadstroom als het voltage.

Sperdifferentieel - zie: Gelimiteerd slip differentieel

Spoorstang (track rod = tie rod)
Spoorstang (Tie rod) - Een stang die de stuurarm verbindt met het stuurhuis.

Sproeier (Jet) - Een gecalibreerde uitmonding of opening in een carburateur waardoor de benzine wordt aangevoerd om gemengd te worden met lucht.

Spruitstuk (Manifold) - Een onderdeel gebruikt om het benzine/lucht mengsel naar de motor te leiden (inlaatspruitstuk), of de uitlaatgassen weg van de motor (uitlaatspruitstuk).

Staal-versterkte band (Steel braced tyre) - Een band waarbij extra lagen met daarin stalen snaren verwerkt samen met de stoffen lagen om zo een betere stevigheid te geven.

Starre as* (Dead axle (beam axle)) - De simpelste vorm van as, bestaande uit een horizontale verbinding, bevestigd aan het koetswerk met veren. Deze soort as wordt als achteras toegepast bij sommige voorwielaangedreven auto's.
dead-axle

Startkabels* (Jump leads) - Zware elektrische kabels met klemmen om het mogelijk te maken dat een accu verbonden wordt met een andere accu om in een noodgeval te starten.

Stuurarm (Steering arm (knuckle)) - Een kort armpje vooraan (of achteraan) het fuseestuk, waaraan het stuurhuis bevestigd is.

Stuurbekrachtiging* (Power steering) - Een stuursysteem dan gebruik maakt van hydraulische druk (geleverd door een door de motor aangedreven pomp) om het sturen lichter te laten aanvoelen.

Stuurhuis (Steering gear) - Een generieke term om de onderdelen van de besturing aan te duiden, meestal gebruikt bij een 'rack-and-pinion' besturing.

Steering rack - Zie: Rack and pinion. ??

Stoterstang (Pushrod) - Een stang die op en neer wordt bewogen door de draaiende beweging van de nokkenas, en die de tuimelaars bedient in een kopklepmotor.

Stroboscooplamp* (Stroboscopic light) - Een lamp die aan- en uitgeschakeld wordt door het ontstekingssysteem, en die wordt gebruikt om het ontstekingstijdstip te controleren bij draaiende motor.

Subframe - Een klein frame/kader dat aan de carrosserie van de auto wordt bevestigd, en dat de ophanging en/of de aandrijving bevat.

Supercharger - A device which uses an engine-driven turbine (usually driven by a belt or gears from the crankshaft) to drive a compressor which forces air into the engine, providing increased fuel/air mixture flow, and therefore increased engine efficiency. Sometimes used on high-performance engines.
Supercharger* - Een onderdeel dat een turbine gebruikt die door de motor wordt aangedreven (meestal door een riem of tandwielen vanaf de krukas) om een compressor aan te drijven die lucht in de motor stuwt, waardoor een hoger volume van benzine/lucht mengsel wordt verbruikt, en daardoor de motor-efficentie verhoogt. Soms ook op opgevoerde motoren gebruikt.

Storingsonderdrukker (Suppressor) - Een onderdeel dat wordt gebruikt om elektrische storing te verminderen of te elimineren van het ontstekingssysteem en andere elektrische componenten.

Swing axle - A suspension arm, which is pivoted near the front-to-rear centreline of the car, and which, allows the wheel to swing vertically about that pivot point.
Swing axle - Een ophangingsarm, die het draaipunt heeft dichtbij de middenlijn (van voor naar achter) van de auto, en die het wiel laat bewegen om dat draaipunt.

Synchromesh - A device in a gearbox, which synchronises the speed of one gear, shaft with another to produce smooth, noiseless engagement of the gears.
Synchromesh - Een onderdeel in de versnellingsbak, dat zorgt voor de synchronisatie van een tandwiel of as, met een ander tandwiel of as, om zo een geleidelijke en geruisloze aangrijping van de versnellingen te verzorgen.

- T -


Thermostaat - Een onderdeel dat reageert op verandering in temperatuur van de motor-koelvloeistof, en dat een extra pad opent voor de koelvloeistof om door de radiator te lopen (en zodoende de koeling te vergroten) als de motor opgewarmd is.

Tochtraampje (Quarter light) - Een driehoekig raampje voor- of achter het eigenlijke raam gemonteerd; meestal in het voorportier of achter het achterportier.

Toerenteller (Tachometer - rev counter) - geeft de motorsnelheid aan in toeren per minuut (rpm).
Toerenteller (Rev counter - tachometer) zie aldaar

Toespoor en Uitspoor (Toe-in/toe-out) - De hoeveelheid (in milimeters) waarmee de wielen naar binnen / buiten wijzen ten opzichte van rechtuit, als rechtuit gestuurd wordt.
toespoor

Torsiestang* (Torsion bar) - Een metalen staaf die om de eigen lengte-as draait, en in sommige veersysteemen wordt gebruikt.

Trailing arm (letterlijk: slepende arm) - Een vorm van onafhankelijke ophanging, waarbij het wiel is bevestigd aan een draagarm, en achter het draaipunt van die arm.
trailing-radius-arm

Transaxle (samentrekking van transmission en axle) - Een combinatie van versnellingsbak en as, vanwaar twee aandrijfassen de aandrijving verzorgen naar de wielen.

Transmissie (Transmission) - Een algemene term om enkele of alle onderdelen te beschrijven die de aandrijving verzorgen, met uitzondering van de motor, meestal gebruikt bij automatische versnellingsbakken.

Radius arms (rods) - Locating arms sometimes used with a live axle to positively locate it in the fore-and-aft direction.
Trekstangen (Radius arms (rods)) - Stangen die soms worden gebruikt bij een aandrijfas om deze met zekerheid te plaatsen in een bepaalde voor-achter richting.

Trommelrem (Drum brake) - Een remsysteem met frictiemateriaal op 'schoenen', zich bevindend binnenin een trommel waar het wiel aan bevestigd is.

Tuimelaar (Rocker arm) - Een hevel die om een centrale as draait, waarbij 1 kant op en neer wordt bewogen door de nokkenas, en de andere kant een inlaat- of uitlaatklep bedient.

Turbo (Turbocharger) - Een onderdeel dat gebruik maakt van een turbine die wordt aangedreven door uitlaatgassen om een compressor aan te drijven, die lucht in de motor stuwt, waardoor meer benzine/lucht mengsel in de motor komt, waardoor een betere efficiency wordt bereikt. Meestal gebruikt bij opgevoerde motoren

Twin-cam* - Afkorting voor DOHC (zie ook: OHC) - dubbele bovenliggende nokkenas. Gebruikt op motoren met een dwarsgespoelde cilinderkop, meestal bedient 1 nokkenas de inlaatkleppen en de andere de uitlaatkleppen. Geeft een betere efficiency als gevolg van een betere stroming van benzine/lucht mengsel in - en betere afvoer van uitlaatgassen uit de verbrandingskamers.

Tweetakt* (Two stroke cycle) - Een algemene term gebruikt om een motor te beschrijven waarbij iedere neerwaartse slag een arbeidsslag is. Het benzine/lucht mengsel wordt naar het carter geleid waar het samengeperst wordt door de neerwaartse slag, en dan in de verbrandingskamer gepompt. Als de zuiger dan weer omhoog komt wordt het mengsel (opnieuw) samengeperst en tot ontbranding gebracht, wat ervoor zorgt dat de zuiger naar beneden wordt gedrukt. De verbrande gassen worden door de uitlaatpoort afgevoerd, maar de zuiger is al bezig de volgende cilindervulling samen te persen in het carter, en de cyclus herhaalt zich.
tweetakt-animatie

- U -


Uitlaatgastester* (Exhaust gas analyser) - Een instrument dat wordt gebruikt om de hoeveelheid vervuiling (overwegend koolstof-monoxide) te meten in de uitlaatgassen van de auto.

Universeelkoppeling (Universal joint) - Een koppeling die in elke richting kan draaien en tegelijkertijd aandrijfmoment overbrengt. Dit type koppelingen wordt meestal gebruikt in cardanassen en sommige aandrijfassen, maar is niet geschikt voor sommige situaties omdat de ingaande- en uitgaande-as-snelheid niet gelijk zijn zijn onder alle hoeken van draaiing. Het type dat veel gebruikt wordt is bekend als: HardySpicer-, Hooke's- of Cardan-koppeling.

- V -


V-motor* (Vee engine) - Een motorontwerp waarbij de cilinders in 2 rijen staan die een 'V' vormen als je in de richting van de krukas kijkt. Een V8, bijvoorbeeld, heeft 2 rijen van 4 cilinders elk.

Vacuum vervroeging (Vacuum advance) - Systeem van verandering (vroeger of later) van het ontstekingstijdstip bij sommige verdelers, waarbij het vacuum van het inlaatspruitstuk wordt gebruikt om een diafragma te bedienen, dat het ontstekingstijdstip verandert, afhankelijk van het vacuum dat weer afhankelijk is van de stand van het gaspedaal.

Veligheidsvelg (Safety rim) - Een speciale vorm van de velg, die er voor zorgt dat een platte/lege band niet van de velg af kan lopen.

Venturi - Een gestroomlijnde doorlaatrestrictie in de carburateur-body, die zorgt ervoor dat een onderdruk ontstaat, deze zuigt de benzine in de luchtstroom om zo een mengsel te vormen dat geschikt is voor ontbranding.

Verbrandingskamer (Combustion chamber) - Speciaal gevormde ruimte in de cilinderkop waarin het benzine/lucht mengsel wordt samengeperst door de zuiger en waar het door de vonk van de bougie tot ontbranding wordt gebracht.

Verdeler (Distributor) - Een onderdeel dat gebruikt wordt om de hoogspanning te verdelen naar de afzonderlijke bougies. De verdeler kan ook een vervroegingsmechanisme hebben. Bij sommige oudere auto's kan de verdeler ook de contactpuntjes bevatten.

Verdelerkap (Distributor cap) - Plastic kap, die bovenop de verdeler zit en de electroden bevat, waarlangs de rotorarm draait om de hoogspanning af te geven aan de juiste bougie.

(Advance and retard - A system for altering the ignition timing.)
Vervroeging - Een systeem om het ontstekingstijdstip te veranderen (vroeger EN later)

Versnellingsbak (Gearbox) - Een groep tandwielen en assen in een behuizing, geplaatst tussen de koppeling en het differentieel; gebruikt om de motor binnen een veilig toerenbereik te houden terwijl de snelheid van de auto varieert.

Viertakt (four stroke cycle) - Een term gebruikt om de vier werkende slagen van een zuiger in een conventionele automotor te beschrijven. Dit zijn: (1) Inductie/inlaat - het aanzuigen van het benzine/lucht mengsel in de cilinder als de zuiger naar beneden beweegt; (2) Compressie - van het mengsel als de zuiger weer omhoog gaat; (3) Arbeid(sslag) - waarbij de zuiger naar beneden wordt geduwd nadat het mengsel tot ontbranding is gebracht door een bougievonk; en (4) Uitlaat(slag) - waar de zuiger weer naar boven gaat en de uitlaatgassen uit de cilinder drukt. Gedurende deze bewegingen openen en sluiten de in- en uitlaatkleppen op de juiste momenten om het mengsel binnen te laten en de uitlaatgassen af te voeren, of om een luchtdichte compressiekamer te vormen.
otto-motor-animatie

Viscose-koppeling (koppelvermenigvuldiger) (Torque converter) - Een koppeling waarbij het aandrijfmoment wordt doorgegeven door olie. Bij lage snelheden is er vrij weinig overbrenging van moment van de input naar de output. Naarmate de snelheid van de ingaande as toeneemt, verandert de richting van de stroming binnen het syteem van schoepen, en zal meer aandrijfmoment worden overgebracht naar de uitgaande turbine. Hoe hoger de ingaande snelheid, hoe meer de uitgaande snelheid benaderd wordt, totdat ze vrijwel gelijk zijn.
torqueconverter

Viscositeit - Een term gebruikt om de weerstand aan te duiden van een vloeistof om uit te vloeien. Wanneer het om viscositeit van smeerolie gaat, wordt het aangeduid met een SAE nummer, waarbij 10 een hele lichte (vloeit makkelijk) olie is en 140 een hele zware (vloeit moeilijk) olie.

Vliegwiel (Flywheel) - Een zware draaiende metalen schijf die vastzit aan de krukas, gebruikt om de pulserende krachten van de zuigers af te vlakken.

Vlotterkamer (Float chamber) - Dat deel van de carburateur, waar een vlotter en vlotternaald in zitten, en die tesamen het benzineniveau controleren.

Voor-ontsteking* (Pre-ignition) - Zie: pingelen

- W -


Wankelmotor* (Rotary engine) zie aldaar
Wankelmotor* (Wankel engine) - Een draaizuigermotor, die een driehoekige draaizuiger heeft de de functie vervult van de zuigers in een conventionele motor, en die draait in een huis met de vorm van een 8 met een brede taille. Vrij weinig auto's gebruiken dit type motor.
wankel-animatie

Wiel(en) balanceren (Wheel balancing) - Het aanbrengen van kleine gewichtjes aan de buitenrand van de velg van een wiel, zodat het niet uit balans is als het ronddraait.

(Wiel)Vlucht - hoek (Camber angle) - De hoek (in graden) waaronder de voorwielen staan ten opzichte van verticaal, gezien vanaf de voorkant van de wagen. Positieve wielvlucht geeft aan, uitgedrukt in graden, hoeveel de wielen aan de bovenzijde naar buiten wijzen.
camber - neg-camber-voor

Wishbone* (letterlijk: wensbeen - vorkbeen) - Een 'A' vormig ophangingsonderdeel, draaiend om de basis van de 'A', en met de bevestiging van het wiel aan de top. Meestal wordt het vrijwel horizontaal gemonteerd.
wishbone

Wisselstroomdynamo (Alternator) - Een apparaat om mechanische energie om te zetten in elektrische energie. In moderne auto's heeft het de gelijkstroomdynamo vervangen om de accu te laden vanwege de grotere efficientie.

Worm and nut steering - A steering system where the lower end of the steering column has a coarse screw thread on which a nut runs, The nut is attached to a spindle which carries the drop arm which, in turn, moves the steering linkage.
Worm en moer besturing* (Worm and nut steering) - Een besturingssysteem waarbij het onderste deel van de stuurkolom van een grove schroefdraad is voorzien waar een moer op zit, die moer zit vast aan een as die de 'drop arm' beweegt, die op zijn beurt het stuurhuis bedient.

- Z -


Zitting (Squab) - Andere naam voor zitkussen.

Zuiger (Piston) - Cilindervormig onderdeel dat beweegt in een nauw-passende metalen buis of cilinder en die druk overbrengt. De zuigers in een motor, bijvoorbeeld, persen het benzine/lucht mengsel samen, brengen de kracht over naar de krukas, en duwen de verbrande gassen door de uitlaatkleppen weer naar buiten.

Zuigerveer (Piston ring) - Gehard metalen ring, die uit veerstaal bestaat, aangebracht in een groef die rondom de zuiger loopt; en zorgt voor een gasdichte aansluiting tussen de zuiger en de cilinderwand.

hoe werkt de auto (engels):
http://www.familycar.com/classroom/